REGULAMENTUL OFICIAL

Perioada de difuzare a Emisiunii "VIDEODEDICATII" 01.01.2020-31.12.2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL EMISIUNII
1.1 Emisiunea "VIDEODEDICATII", (denumita in continuare “Emisiune”) este organizata de S.C REAL TOP MEDIA TV S.R.L, detinatorul licentei pentru TARAF TV, cu sediul in sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 1-3 Bucuresti, sector 3, numar de ordine in registrul comertului: J40/9788/18.07.2003, CUI RO 15601491.

1.2. Participantii la Emisiune sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial de organizare si desfasurare a acestei Emisiuni (denumit in continuare “Regulamentul”).

1.3. Pentru aducerea la cunostinta a publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe intreaga perioada de desfasurare a Emisiunii, la adresele de internet www.taraftv.ro

1.4. Respectarea modului de derulare a Emisunii conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta difuzarea Emisiunii, pe toata perioada de desfasurare a acesteia.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA EMISIUNII Emisiunea este difuzata de S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L si in perioada 01.01.2020-31.12.2020, pe intreg teritoriul Romaniei cat si in celelalte tari unde S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L, detine licenta audiovizuala.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Emisiunea este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 18 ani, impliniti pana la data inceperii difuzarii Emisiunii, respectiv 01.01.2020, si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, (denumiti in continuare „Participanti”).
3.2. Participarea la aceasta Emisiune implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL EMISIUNII Pentru a participa la prezenta Emisiune, Participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

4.1. Dedicatia se refera la textul transmis, acesta fiind difuzat pe crawl.
4.2. Sa trimita mesaj in timpul emisiunii la nr. de telefon 1243, cu dedicatia dorita.Tariful pentru nr.de telefon 1243 este de 3euro/sms plus Tva.
4.3. Tarat tv are obligatia de a transmite pe crawl-ul postului, dedicatia primita.
4.4. Taraf TV isi rezerva dreptul, daca in dedicatie este cerut expres un videoclip din server, sa difuzeze respectivul videoclip in limita spatiului disponibil alocat emisiunii.
4.5 In cazul in care se primesc mai multe videodedicatii in acelasi timp ele vor fi difuzate in functie de spatiul disponibil.Durata minima de difuzare pentru un videoclip solicitat nu va fi mai mica de 60 de secunde. Participantii vor fi instiintati printr-un sms de confirmare de acceptul de difuzare al videoclipului.
4.6 In cazul solicitarii unui videoclip care este clasificat 15 in intervalul orar in care difuzarea nu este permisa, solicitarea va fi onorata la ora la care clasificarea permite difuzarea.

SECTIUNEA 5. LITIGII

5.1.Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Emisiune se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti, Romania.
5.2.Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: office@taraftv.ro

SECTIUNEA 6. REGULAMENTUL OFICIAL

6.1.Prin participarea la aceasta Emisiune, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al concursului este disponibil, in mod gratuit, pe paginile de internet www.taraftv.ro REGULAMENTUL SPECIAL PENTRU PROMOTIA DIN CADRUL EMISIUNII "VIDEODEDICATII" Perioada PROMOTIEI "SCHIMBA CLIPUL LA 1240"01.01.2020-31.12.2020.
PROMOTIA FACE PARTE EXCLUSIV DIN EMISIUNEA VIDEODEDICATII SI SE SUPUNE REGULAMENTULUI DE BAZA A ACESTEIA, DISPONIBIL PE www.taraftv.ro
Modificarile aduse emisiunii "Videodicatii" face referire la campania promotionala prin care participantii pot face videodedicatii mai ieftine la numarul de telefon 1240. Tariful pentru nr.de telefon 1240 este de 1euro/sms plus Tva.

Participantii, pentru a beneficia de promotie, trebuie sa includa la sfarsitul textului din dedicatie codul promo afisat pe ecran la Taraf TV in acel moment.
Regula de baza : Promotia este valabila doar pentru primul SMS cu cod promo sosit imediat dupa afisarea codului pe ecran la Taraf TV.
Doar primul SMS sosit, cu codul PROMO corect, este difuzat ca VIDEOEDICTATIE pe Taraf TV.
Daca sosesc si alte mesaje cu codul promo, dupa difuzarea primului SMS sosit, acestea vor fi difuzate in mod normal ca dedicatii text pe crawl (banda de text care trece in partea de jos a ecranului)
Exemplu de text SMS la 1240: 2022 CLIP pentru Ioana PROMO 741. Codul PROMO este valabil 30 de minute din momentul afisarii pe eran la Taraf TV.
Daca acesta este folosit de primul telespectator care a trimis un mesaj corect de forma 2022 CLIP pentru Ioana PROMO 741, codul devine invalid.
Urmatoarele mesaje sosite nu vor mai intra in promotie, acestea vor fi difuzate in mod normal ca dedicatii text la 1240. Eventuale reclamatii pot fi trimise la adresa de e-mail: office@taraftv.ro

SC REAL TOP MEDIA TV SRL prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE)679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date(Regulamentul general privind protectia datelor).